Arduino Ethernet W5100

Arduino Wiznet Ethernet W5100 Shield

We don't sell many clone boards because some are of poor quality. However this Ethernet board is a top quality product which works just the same as the official board. It contains the same chipset and so all of the examples using the Ethernet library work just the same. This board offers a substantial discount on the official board.

  • Arduino Ethernet Shield With Wiznet W5100 Ethernet Chip
  • Supports TF card up to 16GB
  • Uses standard Arduino Ethernet drivers

The Arduino Wiznet Ethernet W5100 Shield allows an Arduino board to connect to the internet. It is based on the Wiznet W5100 ethernet chip providing a network (IP) stack capable of both TCP and UDP. The Arduino Ethernet Shield supports up to four simultaneous socket connections. Use theEthernet library to write sketches which connect to the internet using the shield.

The on-board micro-SD card slot can be used to store files for serving over the network. It is compatible with the Arduino Uno and Mega (using the Ethernet library). You can access the on-board SD card slot using the SD library which is included in the current Arduino build.

Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card. These pins cannot be used for general i/o. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select either the W5100 or the SD card, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.

Note that because the W5100 and SD card share the SPI bus, only one can be active at a time. If you are using both peripherals in your program, this should be taken care of by the corresponding libraries. If you're not using one of the peripherals in your program, however, you'll need to explicitly deselect it. To do this with the SD card, set pin 4 as an output and write a high to it. For the W5100, set digital pin 10 as a high output.

The shield provides a standard RJ45 ethernet jack.

Documents

The following links refer to the official Arduino Ethernet shield, but are just as applicable to this shield

Mức độ Uy tín

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Thường           Tuyệt vời

Mã xác nhận

Arduino Ethernet W5100

  • Lượt xem: 1376
  • Nhà sản xuất: Bo mạch & linh kiện
  • Mã sản phẩm: LKV-A02
  • Tình trạng: Hàng có sẵn
  • 200,000₫
  • Giá chưa có VAT: 200,000₫

Tùy chọn:

Nhân viên rất thân thiện, giá cả phù hợp, làm việc nhanh chóng, hậu mãi tốt. Ủng hộ công ty.
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Dịch vụ tiện lợi, giá sửa hơi cao nhưng sửa chữa nhanh và nhân viên rất thân thiện nhiệt tình
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Làm việc nhiệt tình, thân thiện, sửa chữa nhanh, bảo hành tốt. Ủng hộ công ty bạn.
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Sửa chữa Nhanh, uy tín, Chúng tôi rất hài lòng về Công ty Kỹ thuật Khánh hòa.
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Cảm ơn các bạn kỹ thuật khánh hòa, sửa chữa nhanh, nhân viên thân thiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công ty.
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Dịch vụ tốt, nhanh chóng, kỹ thuật viên thân thiện. Rất hài lòng
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh, tinh thần trách nhiệm trong công việc cao. Rất thích công ty
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Nhanh chóng, Nhiệt tình trong công việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gọi bên công ty bạn
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Dịch vụ tiện lơi, nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Chế độ bảo hành sửa chữa tốt. Ủng hộ các bạn
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Chế độ bảo hành sửa chữa tốt, giá sửa hơi cao nhưng chấp nhận được. Ủng hộ các bạn
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "
Sửa giá cao, nhưng nhanh, nhân viên rất thân thiện, nghiệp vụ cao. Chế độ bảo hành tốt
- " Đối tác của chúng tôi nói gì? "